МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ми на facebook
Останні новини
2021-03-05
З 8 Березня!...далі
2021-02-01
Ліс починається з насінини...далі
2020-12-30
Шановні колеги! Друзі лісу!...далі
2020-10-20
Всеукраїнська акція «1 000 000 дерев за 24 години» ...далі
2020-10-15
Всеукраїнська акція «1 000 000 дерев за 24 години» ...далі
2020-09-17
Шановні працівники і ветерани лісогосподарських підприємств Миколаївщини! Друзі і всі громадяни, які шанують і бережуть ліс! ...далі
2020-09-17
Обстеження насаджень...далі
Актуальна інформація
2019-10-29
Прайс-лист на сіянці по ДП «Баштанське ЛГ»...далі
2019-05-10
Дотримання правил пожежної безпеки – обов’язок кожного відвідувача лісу!...далі
2018-10-22
Ціни на дрова...далі
Доступ до публічної інформації
Наказ Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства №123 від 06.11.2013 р. "Про доступ до публічної інформації "
2013-11-07


Миколаївське обласне управління
лісового та мисливського господарства

НАКАЗ

06.11.2013 р.                                                                                                 № 123
м. Миколаїв

Про доступ до публічної інформації

Відповідно до статей 14, 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

НАКАЗУЮ:

         1. Обов’язки щодо забезпечення доступу запитувачів до інформації покласти на сектор юридичного та кадрового забезпечення.

         2. Визначити особою, відповідальною за реєстрацію, облік та систематизацію запитів на інформацію, секретаря-друкарку відділу лісового господарства та використання лісових ресурсів Лєпілову М.С.

3. Визначити адрес електронної пошти для отримання запитів на інформацію: МОULMG@meta.ua.

         4. Визначити особою, відповідальною за оприлюднення публічної інформації, розпорядником якої є Миколаївське обласне управління лісового та мисливського господарства, завідувача сектора юридичного та кадрового забезпечення Дибовського Д.С. (спільно з ДП «Миколаївське ЛГ»).

         5. Визначити спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями приймальну Миколаївське обласне управління лісового та мисливського господарства (І поверх будинку, розташованого за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 16).

         6. Затвердити:
перелік публічної інформації, що підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства (додаток 1);
         порядок складання і подання запитів на інформацію (додаток 2);
         форму запиту на інформацію (додаток 3).
         7. Директорам державних підприємств, що розташовані у Миколаївській області та входять до сфери управління Держлісагентства України, в термін    до 10.11.2013 затвердити форму запиту на інформацію та порядок складання і подання запитів на інформацію.

         8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника начальника управління Гурка А.А.

         Начальник управління                                                        П.М. Паламарюк

 

 

ПОГОДЖЕНО:
Завідувач сектора юридичного
та кадрового забезпечення                                                  Д.С. Дибовський
                                                                                     Додаток 1

ПЕРЕЛІК
публічної інформації, що підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства

№№

Назва розділу інформаційного наповнення

Структурні підрозділи управління, відповідальні за подання та актуалізацію інформації

1

2

3

1.

Інформація про організаційну структуру Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства

Сектор юридичного та кадрового забезпечення

2.

Інформація про функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності, нормативно-правові засади діяльності Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства

Сектор юридичного та кадрового забезпечення

3.

Інформація про фінансові ресурси (кошторис, порядок та механізми їх витрачання тощо)

Сектор планування та економічного аналізу

4.

Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті Миколаївським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності

Структурні підрозділи та працівники управління в межах своєї компетенції

5.

Перелік та умови отримання адміністративних послуг, що надаються Миколаївським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, форми і зразки документів, правила їх заповнення

 

Структурні підрозділи та працівники управління в межах своєї компетенції

1

2

3

6.

Порядок складання, подання до Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства запиту на інформацію, в тому числі інформація про номери засобів зв’язку (факс, телефон, електронна пошта) осіб, відповідальних за забезпечення доступу запитувачів до інформації.
Порядок оскарження рішень посадових осіб Миколаївського обласного управління лісового господарства, їх дій чи бездіяльності

Сектор юридичного та кадрового забезпечення

7.

Інформація про систему обліку, види інформації, якою володіє Миколаївське обласне управління лісового та мисливського господарства

Сектор юридичного та кадрового забезпечення

8.

Інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства

Структурні підрозділи управління в межах своєї компетенції

9.

Плани проведення засідань колегії Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства

Сектор юридичного та кадрового забезпечення

10.

Правила внутрішнього трудового розпорядку Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства

Сектор юридичного та кадрового забезпечення

11.

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

 

Сектор юридичного та кадрового забезпечення

1

2

3

12.

Інформацію про діяльність Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства, а саме про:
місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;
прізвище, ім’я по батькові, службові номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти управління та підпорядкованих підприємств;
розклад роботи та графік прийому громадян керівництвом Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства

Сектор юридичного та кадрового забезпечення

13.

Вакансії, порядок і умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад

Сектор юридичного та кадрового забезпечення

 

Додаток 2

ПОРЯДОК
складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Миколаївське обласне управління
лісового та мисливського господарства

1. Складання та подання запитів на публічну інформацію

1.1. Запит на отримання публічної інформації (далі – запит) подається Миколаївському обласному управлінню лісового та мисливського господарства (далі – Управління) фізичною або юридичною особою, об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи в усній або письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом чи телефоном.

1.2. Запит складається в довільній формі.

1.3. Запит повинен містити:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер контактного телефону (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

1.4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму запиту, яку можна отримати в Управлінні за адресою: 54001, м. Миколаїв, пр. Леніна, 16, приймальна або сектор юридичного та кадрового забезпечення, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку (з понеділка по четвер включно з 9.00 до 13.00 та з 13.45 до 18.00, у п’ятницю       з 9.00 до 13.00 та з 13.45 до 17.00) або на офіційному веб-сайті Управління (http://mikolaivlis.mk.ua/).

1.5. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) запитувач не може подати письмовий запит, його оформлює завідувач сектора юридичного та кадрового забезпечення, який в установленому порядку організовує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

1.6. Запит може бути поданий:
на поштову адресу: 54001, м. Миколаїв, пр. Леніна, 16;
на електронну адресу: МОULMG@meta.ua;
телефаксом: (0512) 46-00-27;
телефоном: (0512) 46-00-26.
2. Реєстрація запитів на публічну інформацію

2.1. Запити, незалежно від форми, отримані Управлінням, підлягають обов’язковій реєстрації.

2.2. Реєстрацію запитів здійснює секретар-друкарка відділу лісового господарства та використання лісових ресурсів у книзі обліку запитів про доступ до публічної інформації.

2.3. Після реєстрації секретар-друкарка відділу лісового господарства та використання лісових ресурсів передає запит керівництву Управління для розгляду та визначення відповідальної особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, для подальшого опрацювання та підготовки відповіді запитувачу.

2.4. У разі, якщо запитувана інформація знаходиться у володінні кількох структурних підрозділів Управління, керівництвом Управління визначається особа, відповідальна за узагальнення та надання відповіді на запит.

2.5. Після визначення відповідальної особи за розгляд запиту, особа, відповідальна за реєстрацію, фіксує у книзі обліку запитів про доступ до публічної інформації прізвище відповідального за опрацювання запиту, термін виконання та передає запит на виконання.

3. Розгляд запитів на інформацію

3.1. Відповідь на запит готується відповідальною особою, визначеною керівництвом Управління, за підписом начальника або відповідного заступника начальника Управління згідно із розподілом обов’язків та виготовляється у трьох екземплярах. Другий екземпляр відповіді на запит, після реєстрації, в обов’язковому порядку надається завідувачу сектора юридичного та кадрового забезпечення.

3.2. Відповідь на запит підлягає відповідній реєстрації секретарем-друкаркою відділу лісового господарства та використання лісових ресурсів завідувача сектору кадрової роботи.

3.3. Запити та документи щодо їх розгляду зберігаються у виконавців.

3.4. Відповідь на запит на публічну інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її в іншій формі.

3.5. У разі надходження письмової кореспонденції, яка одночасно містить ознаки запиту на інформацію та звернення громадянина, така кореспонденція розглядається згідно з порядком, встановленим Законом України «Про звернення громадян» в частині, що не суперечить вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації». Кореспонденція, яка за своїм характером не є зверненням громадянина, розглядається згідно з порядком, визначеним Законом України «Про доступ до публічної інформації».

4. Плата за надання інформації

4.1. Інформація на запит надається безкоштовно.

5. Строки розгляду запитів на інформацію

5.1. Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

5.2. У разі, якщо запит на публічну інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

5.3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

5.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної  кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач інформується в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

5.5. Строк розгляду запиту на публічну інформацію продовжується керівництвом Управління за обґрунтованим поданням безпосереднього виконавця, з обов’язковим повідомленням запитувача.

6. Відмова в задоволенні запиту на публічну інформацію

6.1. Управління має право відмовити в задоволенні запиту в разі, якщо:
не володіє і не зобов’язане відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;
не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.

6.2. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається у письмовій формі і має містити:
прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;
дату відмови;
мотивовану підставу відмови;
порядок оскарження відмови;
підпис керівника Управління, або особи що його заміщує.

7. Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію

7.1. Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

7.2. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на публічну інформацію має бути зазначено:
прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;
дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений строк;
строк, у який буде задоволено запит;
підпис керівника Управління, або особи що його заміщує.

8. Направлення запиту на публічну інформацію за належністю

8.1. У разі, якщо Управління не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності йому відомо, хто володіє такою інформацією, Управління зобов’язано направити цей запит протягом двох робочих дні з дня отримання запиту належному розпоряднику, з одночасним повідомленням про це запитувача.

8.2. Відповідно до статті 23 Закону рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

 

Додаток 3

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник інформації                Миколаївське обласне управління лісового та мисливського господарства
Запитувач           ____________________________________________________
                          (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,
______________________________________________________
                                    прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних
         _____________________________________________________
осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
______________________________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати _____________________________________________________________
                                       (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст
______________________________________________________________________
документа)
     Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):
на поштову адресу __________________________________________________
                              (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
                                                          будинок, корпус, квартира)
на електронну адресу ________________________________________________
телефаксом ________________________________________________________
за телефоном _______________________________________________________

__________        ___________
      (дата)                         (підпис)


Контактна інформація
54029  м. Миколаїв, пр. Центральний, 16 
Tел/факс (0512) 46-00-27    E-mail: moulmg@mikolaivlis.gov.ua

Все права защищены © 2009 - 2021 Mikolaivlis.gov.ua